Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο 2024 από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού κατά την πασχαλινή περίοδο, η υπηρεσία  θα προβεί σε έκτακτους ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία της αγοράς και ιδίως:

  • Στην ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.
  • Στην ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη).
  • Στην αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών.
  • Στην έκδοση και κατοχή των νόμιμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης.
  • Στην κατοχή και χρήση τερματικών συσκευών POS.
  • Στην κατοχή των απαιτούμενων αδειών.
  • Στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και αναγραφής επ’αυτών των προβλεπόμενων ενδείξεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις  και εάν απαιτείται, θα ενημερώνονται άμεσα και άλλες αρμόδιες αρχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι (καταναλωτές -επιχειρήσεις) μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εμπορίου, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης στα τηλέφωνα: 2831340866, 2831340775, 2831340708 και στο email: grammatia_da@crete.gov.gr

Προηγούμενο 2η τροποποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας