Εντολή Ψεκασμού Αποκόρωνας

Προηγούμενο Εργασίες καθαρισμού ρέματος για το διάστημα έως 27 Οκτωβρίου σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας