Επιτροπές ENVE (Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας) και NAT (Φυσικών Πόρων)

Η Επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) συντονίζει το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών στους ακόλουθους τομείς:

 • Κλιματική αλλαγή: προσαρμογή και μετριασμός
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας
 • Νέες ενεργειακές πολιτικές
 • Διαστημική πολιτική για την εδαφική ανάπτυξη (Galileo, GMES/Kopernikus και συναφή θέματα)
 • Η Επιτροπή «Φυσικοί πόροι» (NAT) συντονίζει το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών στους ακόλουθους τομείς:
 • Αγροτική ανάπτυξη και ΚΓΠ
 • Αλιεία
 • Παραγωγή τροφίμων
 • Θαλάσσια πολιτική
 • Δημόσια υγεία
 • Προστασία των καταναλωτών
 • Δασοκομία
 • Πολιτική προστασίαΤουρισμός

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί και συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης (arnaoutakis@crete.gov.gr, 2813 400301-305)

Πληροφορίες; Δρ Ε. Χατζηγιάννη, (elhatziyanni@crete.gov.gr, 2813 410110)

Προηγούμενο Επιτροπή ARLEM (Ευρωμεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας