Επιτροπή ARLEM (Ευρωμεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση)

H Συνέλευση «ARLEM – Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly» αποτελείται από Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Μεσογείου (των κρατών-μελών της ΕΕ και Μεσογειακών χωρών) και επικεντρώνει τις συζητήσεις των μελών της στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί και συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης (arnaoutakis@crete.gov.gr, 2813 400301-305)

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατέχει τη θέση του Συμπροέδρου της Επιτροπής Βιώσιμης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM.

Πληροφορίες: Δρ Ε. Χατζηγιάννη, (elharziyanni@crete.gov.gr, 2813 410110)

Προηγούμενο Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης (Association of European Regions for Products of Origin, AREPO)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας