Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (Committee of the Regions, CoR)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από περιφερειακούς και τοπικούς εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις.

Η ΕτΠ δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώνουν επίσημα τη γνώμη τους κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί και συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης (arnaoutakis@crete.gov.gr, 2813 400301-305)

Πληροφορίες; Δρ Ε. Χατζηγιάννη, (elhatziyanni@crete.gov.gr, 2813 410110)

Προηγούμενο Επιτροπές ENVE (Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας) και NAT (Φυσικών Πόρων)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας