ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 825.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Προηγούμενο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας