Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ»

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 14.800.000 €.

 Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Ποσό σύμβασης του έργου :7.737.307,77 €

Η υπό αναβάθμιση οδός ανήκει στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο του Νομού με αριθμό 3 «Ρέθυμνο – Σπήλι -Αγία Γαλήνη».Περιλαμβάνεται στον πρωτεύοντα (διαπεριφερειακό) Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) Ρέθυμνο – Μοίρες – Άνω Βιάννος – Ιεράπετρα σύμφωνα με το εγκεκριμένο “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ” (ΦΕΚ 1486/Β΄/2003).

Το έργο βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αρμένοι και Παλέ και αποτελείται από δύο οδικά τμήματα: Τμήμα Α και Τμήμα Β

Στο Τμήμα Α (Παράκαμψη Αρμένων) προβλέπεται η κατασκευή οδού περί τα 3,8 χλμ. με νέα χάραξη. Η αρχή του Τμήματος Α ορίζεται επί της υφιστάμενης επαρχιακής οδού λίγο πριν τη συμβολή της οδού προς τον οικισμό Σωματά και το τέλος λίγο πριν το Κ.Τ.Ε.Ο. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται επίσης, η αποκατάσταση του θιγόμενου αγροτικού δικτύου καθώς και δύο τετρασκελείς ισόπεδοι κόμβοι.

Για το γεωμετρικό σχεδιασμό του Τμήματος Α η ταχύτητα μελέτης έχει ληφθεί 80 χλμ/ώρα.

Στο Τμήμα Β, προβλέπεται η βελτίωση/αναβάθμιση της υπάρχουσας επαρχιακής οδού για μήκος περί τα 2,8 χλμ. περίπου.  Η αρχή του τμήματος Β ορίζεται επί της υφιστάμενης επαρχιακής οδού 300 μέτρα πριν την δεύτερη συμβολή προς τον οικισμό Αμπελάκι και το τέλος λίγο πριν τον κόμβο της Παλέ.

Για το γεωμετρικό σχεδιασμό του Τμήματος Β,  η ταχύτητα μελέτης που επιλέχθηκε στο είναι Ve=70 χλμ/ώρα, λόγω των δυσμενέστερων γεωμορφολογικών συνθηκών.

Για τη διέλευση των κατασκευαζόμενων οδικών τμημάτων, απαιτούνται διάφορα τεχνικά έργα, κυρίως μικρά τεχνικά (οχετοί)

Επίσης προβλέπονται συνδέσεις με το τοπικό οδικό δίκτυο και αποκαταστάσεις αυτού.

Προηγούμενο Τιμήθηκε απ΄ όλους στην Αυγενική η μνήμη του Αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Κωνσταντίνου Μπαντουβά

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας