Έργο: Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Αρκαλοχωρίου

Αντικείμενο των εργασιών του υπόψη έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (χ.θ. 4+870 – 5+710) και ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι – Μάρθα από χ.θ. 5+710 έως χ.θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος.

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8 km και περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών, δικτύων αποχέτευσης – Αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης & ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και φυτοτεχνικές εργασίες.

Το έργο χωροθετείται δυτικά – νότιο δυτικά του Αρκαλοχωρίου και θα εξυπηρετήσει την σύνδεση του Αρκαλοχωρίου και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με το Ηράκλειο και την Βιάννο.

Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 €

Ποσό Σύμβασης: 7.600.905,44 €

Προηγούμενο Το κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει το έργο «Η Συνωμοσία της Κατσίκας!», σε μια διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας