Έργο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5067843
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Π/Υ ΕΡΓΟΥ(ΕΥΡΩ) 458.800,00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ) 458.800,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΑΚΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813410171, 2813410138

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η πράξη αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη και θα αποτελέσει διαδραστικό κόμβο δικτύωσης, ενημέρωσης και κινητοποίησης του επιχειρηματικού και ερευνητικού δυναμικού, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης. Το παρατηρητήριο θα υποστηριχθεί από τεχνική ομάδα με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Η Τεχνική Υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης θα γίνει με την επιλογή αναδόχου, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οποίος θα αναλάβει τη συγκρότηση της ομάδας . Η εν λόγω ομάδα έργου θα απαρτίζεται από ένα (1) συντονιστή και τέσσερα (4) εξειδικευμένα στελέχη. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες. Ο συντονιστής θα έχει άμεση και συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, καθώς και τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού ενεργειών και της υλοποίησης του έργου της ομάδας.

Προηγούμενο Συναυλία « Έμορφη Σμυρνιά μου»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας