Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045545
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 26-09-2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4-12-2018
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31-12-2023
Π/Υ ΕΡΓΟΥ(ΕΥΡΩ) 1.212.504,20
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ) 1.077.504,20
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813410201

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αιτείται η χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου:
α) να αναβαθμιστεί η ετοιμότητα και η ικανότητα του συνόλου της Περιφέρειας Κρήτης να διαχειριστεί φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,
β) να βελτιώσει τις πρακτικές για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και
γ) να μετριάσει τις επιπτώσεις στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Ο αναφερόμενος εξοπλισμός περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:

1. ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΜΕΣΟ (τμχ 4)
3. ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ (τμχ 2)
2. ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4ΘΥΡΟ (τμχ 3)
4. ΥΔΡΟΦΟΡΟ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (τμχ 1)
5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΚΟΠΤΗ (τμχ 1)
6. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ (τμχ 1)
7. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ (τμχ 1)
8. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (GRADER) (τμχ 1)

Ο εξοπλισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που είναι υπεύθυνοι για την Πολιτική Προστασία κρίνεται αναγκαίος για άμεσες και αυτόνομες επεμβάσεις σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων, επιπρόσθετα όμως τίθεται στη διάθεση του εκάστοτε επιχειρησιακού φορέα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στην καταγραφή των αναγκών εξετάστηκε η συμμόρφωσή τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστροφών της Περιφέρειας.

Προηγούμενο Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας