Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (European Network of Social Authorities, ENSA)

Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών «ENSA»: «European Network of Social Authorities» είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών των πόλεων και περιφερειών της Ευρώπης που στοχεύει  στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας όσο αφορά τα κοινωνικά ζητήματα.
Δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια του Βένετο στην Ιταλία το 1999 και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  Ευρωπαϊκών Περιφερειών ενώ στα πλαίσια των δράσεών του έχουν διεξαχθεί συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα επιτόπιων επισκέψεων και ανταλλαγές απόψεων και προσωπικού μεταξύ φορέων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας των εταίρων του Δικτύου έχουν διεξαχθεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του Δικτύου είναι:

  • Να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των πολιτισμικών προτύπων και της εμπειρίας στον κοινωνικό τομέα.
  • Να εμβαθύνει το διάλογο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.
  • Να συμμετάσχει σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Να διευκολυνθεί τη συμμετοχή των νέων μελών του δικτύου, ιδίως από χώρες νέα μέλη της ΕΕ.

Τα θεματικά πεδία του Δικτύου

Το δίκτυο οργανώνει τις εργασίες του σε πέντε θεματικές περιοχές παρέμβασης. Οι οποίες συνίστανται στους παρακάτω τομείς: οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, τα θέματα των παιδιών, η αναπηρία και η κοινωνική ένταξη.

Τα «θεματικά πεδία» λειτουργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των μελών τους και ασκούν τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Στα πλαίσια των δράσεων κάθε «θεματικού πεδίου» τα μέλη θα σχεδιάσουν από κοινού, θα καθορίσουν τις επισκέψεις μελέτης και τα προγράμματα ανταλλαγής και θα προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών έργων και εκδηλώσεων.

Επικοινωνία:
Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr)
Μαρκάκη Καλλιόπη (kmarkaki@crete.gov.gr)

Προηγούμενο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό Αρχιπέλαγος

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας