Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό Αρχιπέλαγος

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακό Αρχιπέλαγος “ GECT ARCH-MED σποτελεί ένα Μεσογειακό Δίκτυο Συνεργασίας. Συμμετέχουν η Κύπρος, η Κρήτη, τα Νησιά Βαλεαρίδες τα Μικρά Νησιά της Ιταλίας, τα Aκαδημαϊκά ιδρύματα της Σικελίας και οι Pεριφέρειες της Σικελίας και Σαρδηνίας.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γ. Αλεξάκης (george.alexakis@crete.gov.gr, 2813 400258)

Προηγούμενο Δίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτομεακό δίκτυο για την συνεργασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας