Ευρωπαϊκό έργο «Δίκτυο τοπικών -Περιφερειακών αρχών για την Ενεργειακή Μετάβαση» με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε τριήμερη συνάντηση εργασίας και σεμινάριο των εταίρων του έργου HORIZON «Δίκτυο τοπικών – περιφερειακών αρχών για την Ενεργειακή Μετάβαση: e PLANET 2020»

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης / Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση και ο συντονισμός μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις τρεις Ευρωπαϊκές πιλοτικές εφαρμογής του έργου e PLANET 2020. Ειδικότερα το έργο στοχεύει στην δημιουργία ειδικευμένων πληροφοριακών εργαλείων για την διαχείριση μεγάλων ενεργειακών δεδομένων, ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση των «Σχεδίων Δράσεις για την Ενέργεια και το Κλίμα» των Δήμων και Περιφερειών και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με έμφαση στις Ενεργειακές Κοινότητες.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία  με τους Δήμους της Κρήτης – κατά τους πρόσφατους μήνες του 2023 – παρουσίασε το πληροφοριακό εργαλείο που ενσωματώνει τις ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών και δημοσίων κτιρίων καθώς και την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων «Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα» με προοπτική την ανάπτυξη και συμπλήρωση τους και την χρήση τους κατά την διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του έργου στις τρεις πιλοτικές περιοχές: Κρήτη, Girona (Ισπανία) και Zlin (Τσεχία) καθώς και η πρόοδος στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων.

Κατά την δεύτερη ημέρα έγινε εκπαιδευτική / τεχνική επίσκεψη στον ανακαινισμένο Γυμνάσιο Καστελλίου, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου και στη «ΜΙΝΩΑ Ενεργειακή Κοινότητα». Ο Πρόεδρος και τα στελέχη της «ΜΙΝΩΑ Ενεργειακής Κοινότητας» παρουσίασαν τα μέχρι τώρα έργα τους και τους μελλοντικούς τους σχεδιασμούς ενώ έγινε διεξοδική άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών με τους ευρωπαϊκούς εταίρους.

Την τρίτη ημέρα διοργανώθηκε ειδικό σεμινάριο στο Ελληνικό Μεσογειακό  Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπου φοιτητές, καθηγητές και πολίτες συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό «παιχνίδι» συσχετισμών, λήψης αποφάσεων και εμβάθυνσης σε σχέση με την κλιματική κρίση και την βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Μ’ αυτό το τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμμετοχή διαφορετικών φορέων στην πολυεπίπεδη ενεργειακή και κλιματική διακυβέρνηση και αναδεικνύονται κρίσιμα ζητήματα όπως η δημιουργία κοινόχρηστων βάσεων δεδομένων για κλιματικά και ενεργειακά στοιχεία. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης από τους κον Ν. Ζωγραφάκη και Γ. Παντελάκη.

Προηγούμενο 1η Συνάντηση Εργασίας – 1st Workshop, Ζαρός 26/09/2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας