Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π. «Κρήτη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4877/16-10-2019 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (κωδικός ΟΠΣ 5044838)

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π. «Κρήτη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4877/16-10-2019 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (κωδικός ΟΠΣ 5044838). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Κρήτης να εφαρμόσει το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο νησί (ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης και υλοποιείται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο νησί. Το δίκτυο αυτό θα συλλέγει πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον εν γένει, την ενημέρωση του κοινού (μόνιμων κατοίκων και τουριστών) για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Κρήτης και την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων από αυτήν.

Η εγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει συνολικά την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση:

Δύο (2) πλήρως εξοπλισμένων αστικών σταθμών μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων.
Ένος (1) περιαστικού σταθμού προοριζόμενου να εγκατασταθεί στα προάστια του Ηρακλείου, στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες.
Αναβάθμιση του περιαστικού σταθμού στα προάστια των Χανίων, που λειτουργεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στους χώρους του στα Χανιά. Ο σταθμός αυτός θα παρέχει μετρήσεις και ουσιαστικά θα ενσωματωθεί στο δίκτυο των σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Κρήτης.
Αναβάθμιση του σταθμού του Φινοκαλιά στο Λασίθι. Πρόκειται για σταθμό ατμοσφαιρικού υποβάθρου που ανήκει στο ΕΠΕΧΗΔΙ του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://finokalia.chemistry.uoc.gr/), λειτουργεί σε συνεχή βάση από το 1993 και καλύπτει τις υποχρεώσεις της χώρας προς την ΕΕ ως σταθμός υποβάθρου (αγροτική μη εκτεθειμένη τοποθεσία) για όλη την ελληνική επικράτεια από το 1997 (σταθμός ΕΜΕΡ). Ο σταθμός αυτός θα παρέχει μετρήσεις και ουσιαστικά θα ενσωματωθεί στο δίκτυο των σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Κρήτης.
Προηγούμενο ΜΠΕ Κατασκευή Ράμπας – Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Σκάλας Παλαιόχωρας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας