ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 3 Ν.4849/2021

Προηγούμενο ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας