«Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου» νέο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού Αρκαλοχώρι – Αγ. Σεμνή – Πάρτιρα

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου» πρόκειται να κατασκευαστεί νέο οδικό δίκτυο στην επαρχιακή οδό Αρκαλοχώρι – Αγ. Σεμνή – Πάρτιρα μήκους περίπου 330μ (νέα χάραξη).

Αφετηρία του νέου τμήματος είναι η διασταύρωση της δυτικής περιφερειακής οδού του Αρκαλοχωρίου με την οδό Ελ. Βενιζέλου και την επαρχιακή οδό Αρκαλοχώρι – Αγ. Σεμνή – Πάρτιρα.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών πρόκειται να εφαρμοσθούν από την Πέμπτη 23-03-2023 νέες εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα θα περιορισθεί το πλάτος του καταστρώματος σε μία λωρίδα κυκλοφορίας σε τμήμα της υφιστάμενης επαρχιακής οδού περίπου 100 μ και η κίνηση των οχημάτων στο τμήμα αυτό θα γίνεται εκ περιτροπής με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών (φανάρια).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Χρονομέτρησης,, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της αθλητικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Run Greece Ηράκλειο 2023”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας