ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΟΥΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.802761,24 € + 3.500.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Προηγούμενο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας