Κατάσταση αιτούντων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ στην Έδρα Δ. Γαύδου της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με την αρίθμ. 85299/19-03-2023 (ΑΔΑ:Ρ48Γ7ΛΚ-Ξ4Γ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Διαμονή και Μετακίνηση με λεωφορείο των συμμετεχόντων στην αθλητική εκδήλωση «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Beach vοlley – EUROPEAN NATIONS CUP”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας