ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 23-02-2023

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 8363/11-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΡ7ΛΚ-6ΨΕ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας