LIFE20 GIE FR 282 – RE-PLAN CITY LIFE

 

 

 

www.re-plancitylife.eu

LIFE20 GIE FR 282 – RE-PLAN CITY LIFE

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «RE-PLAN-CITY LIFE – Relevant Audience Plan Leading to Awareness Network for CIrcular Economy Use of Recycled TYre materials in city LIFE- Συναφές σχέδιο κοινού που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας _ RE-PLAN-CITY LIFE»

To έργο RE-PLAN-CITY LIFE στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά (RTM) και στις εφαρμογές τους, έτσι ώστε να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα να χρησιμοποιούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Τα Ανακυκλωμένα ελαστικά παράγουν νέα υλικά: καουτσούκ, ίνες χάλυβα και υφαντικές ίνες, που χρησιμοποιούνται σε πολλά διαφορετικά προϊόντα και εφαρμογές, από δρόμους και έπιπλα δρόμου έως αθλητικές επιφάνειες, από οικοδομικά υλικά έως υποδομές – και πολλά άλλα. Και ενώ πολλοί τεχνικοί γνωρίζουν τα πιθανά οφέλη από την αντικατάσταση παρθένων υλικών με ανακυκλωμένα ελαστικά, συχνά δεν είχαν άμεση εμπειρία στη χρήση τους ή επαρκή υποστήριξη για την εισαγωγή τους στα σχέδια, στα προγράμματά τους και στα έργα τους. Ένα κρίσιμο στοιχείο αυτού του έργου είναι ο ορισμός απλών και αποτελεσματικών κατευθυντήριων γραμμών που βασίζονται σε διαθέσιμες εμπειρίες, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής υλοποίησης.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η επέκταση της χρήσης των RTM στους παρακάτω τομείς εφαρμογών:
● Υποδομές μεταφορών (οδικές και σιδηροδρομικές)
● Σκυρόδεμα και οικοδομές (οπλισμένο σκυρόδεμα από ίνες χάλυβα για βιομηχανικά δάπεδα και δρόμους, λαστιχένια φύλλα και μονώσεις για μείωση του θορύβου, υφασμάτινα πάνελ από ανακυκλωμένες ίνες για μόνωση)
● Προϊόντα και εφαρμογές για έπιπλα αστικών δημόσιων χώρων, αθλητισμού και αναψυχής (αθλητικές εγκαταστάσεις, επιφάνειες από καουτσούκ για αθλήματα και δραστηριότητες αναψυχής, κ.λπ.)

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
1. Να ευαισθητοποιήσει συγκεκριμένες ομάδες – στόχους που σχετίζονται με τη χρήση των υλικών από ανακυκλωμένα ελαστικά στις κατασκευές και στις υποδομές σε αστικές περιοχές.
2. Να αναδείξει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει και μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής να μπορούν να δίνονται πληροφορίες στις συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.
3. Να εφαρμόσει και να προωθήσει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς .
4. Να εφαρμόσει πρακτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναπτύξει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά προϊόντα αλλά και στις εφαρμογές τους στο αστικό περιβάλλον

Το έργο φέρνει κοντά δημόσιους οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν και χρησιμοποιούν τέτοια υλικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πέντε κράτη- μέλη.

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που θα διοργανωθούν θα είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον τομέα της βιομηχανίας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο εταιρικό σχήμα εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς:
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανακύκλωση των Ελαστικών (Βέλγιο)
• Ένωση Μηχανικών Γαλλίας (Γαλλία)
• Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Περιφέρειας Λάτσιο (Ιταλία)

• Εθνική Ένωση Τεχνικών Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ιταλία)
• Μητροπολιτικός Δήμος του Τορίνο (Ιταλία)
• Η κατασκευαστική εταιρεία – COMSA (Ισπανία)
• Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Τοπικής Κυβέρνησης της Καταλονίας (Ισπανία)
• Διεθνής Οργανισμός διαχείρισης υποδομών αθλητισμού και αναψυχής (Σλοβενία)
• Ινστιτούτο για την Οικολογία των Βιομηχανικών Περιοχών (Πολωνία)
• Ινστιτούτο τεχνολογίας των Κατασκευών της Καταλονίας (Ισπανία)
• Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Χριστόφορος Κερίδης (Ελλάδα)
• Πολυτεχνείο του Τορίνο (Ιταλία)
• Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία)
• Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Διατροφής και Περιβάλλοντος Ισπανία

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.641.170,00 €. Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2022 και θα διαρκέσει 42 μήνες έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Το έργο LIFE20 GIE FR 282 – RE-PLAN CITY LIFE έλαβε
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Περισσότερες πληροφορίες:
www.re-plancitylife.eu
https://www.linkedin.com/showcase/replan-city-life/

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στην Περιφέρεια Κρήτης».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας