ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΛΙΣΤΑ_ΑΝΑΜΟΝΗΣ_ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ 17-11-2023

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 400 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Η μαντινάδα στη ζωή και το γλέντι του Ανωγειανού κατά τον 20ο αιώνα» και 400 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Σκαλιμουρίζοντας το μπαξέ του γλωσσικού ιδιώματος των Ανωγείων», του Γεωργίου Σμπώκου, στο πλαίσιο των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης-Εκδόσεων (2020-2023)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας