ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΛΙΣΤΑ_ΑΝΑΜΟΝΗΣ_ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ 22-05-2023

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε.ΜΑΛΙΩΝ»»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170.576,88 €(ΜΕ Φ.Π.Α)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας