ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΛΙΣΤΑ_ΑΝΑΜΟΝΗΣ_ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ 14-12-2023

Προηγούμενο Ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης για την πρώτη εμφάνιση του εντόμου – εχθρού καραντίνας «Spodoptera fruigipedra»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας