Μέσες τιμές οπωρολαχανικών Δεκεμβρίου 2022

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών ΑμεΑ που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο από τον τόπο διαμονής τους προς στις Σχολές Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σχολές Ηρακλείου (εφτά ωφελούμενοι), προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτος 2023.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας