Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1990 και εορτάζεται έκτοτε σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 1 Οκτωβρίου, ως ένα ορόσημο για την απόδοση φόρου τιμής στα ηλικιωμένα άτομα και αναγνώρισης της πολύτιμης συμβολής τους στην κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αλλά και ως μια ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της γήρανσης. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας δήλωσε ότι: «Ο εορτασμός της Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία δεν πρέπει να είναι µόνο αφορμή για απόδοση τιμής και σεβασμού, αλλά αντίθετα αφετηρία για θετική δράση. Θέλουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες µας συµµέτοχους και ενεργούς σε κάθε µας βήμα. Η  Περιφέρεια Κρήτης μέσα από την πολιτική για την ενεργό γήρανση στη Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Προσεγγίζουμε τη διαχείριση της γήρανσης του πληθυσμού ως μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας,  τιμώντας τη συμβολή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας στην ευημερία της Κρήτης».

Το θέμα της παγκόσμιας εκστρατείας για το έτος 2022 «Η ανθεκτικότητα των ηλικιωμένων ατόμων σε ένα κόσμο που αλλάζει» τονίζει τη σπουδαιότητα της επικέντρωσης των δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων στις νέες ανάγκες και προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού για τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για τους επιστήμονες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στην ενίσχυση των ψυχό-κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες και προκλήσεις. Επίσης, η φετινή εκστρατεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να καθιστούν ορατές οι ουσιαστικές συνεισφορές των ηλικιωμένων γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή και να αναδειχθούν οι έμφυλες ανισότητες και διακρίσειςπου βιώνουν οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και κατά την περίοδο της γήρανσης.

 

Δράσεις για τη στήριξη των ηλικιωμένων 

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Καμπουράκης: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να τιμήσουμε τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας και να αναγνωρίσουμε τη σημαντική τους συνεισφορά ως ένα ανεκτίμητης αξίας κοινωνικό κεφάλαιο και μια αστείρευτη πηγή σοφίας, γνώσεων και εμπειριών. Αποτελεί, όμως και μια ευκαιρία ανάδειξης της σημασίας του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία, την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους για ασφάλεια, αυτονομία και ανεξάρτητη διαβίωση».

Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς τόνισε ότι: «Ως Περιφέρεια έχουμε διαχρονική προτεραιότητα μας την προαγωγή της ενεργού και υγιούς γήρανσης, την έμπρακτη στήριξη των ατόμων Τρίτης Ηλικίας και την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης. Σ’ αυτό το πλαίσιο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα και βελτίωσης της σωματικής και ψυχό-συναισθηματικής τους υγείας. Με αφορμή το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας εκφράζουμε την αναγνώριση και το σεβασμό μας προς τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας και τιμούμε τη συνεισφορά τους στην κοινωνία».

«Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και τη Μείωση της Φτώχειας (ΕΣΚΕ) έχει ως μια από τις προτεραιότητές της την υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω παρεμβάσεων ενεργητικών μέτρων που ενισχύουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους, με επίκεντρο το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων τους και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική καινοτομία για την αντιμετώπιση των αναγκών τους μέσω της υιοθέτησης αντίστοιχων εργαλείων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, συνεχίζει τη συνεργασία της με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του Έργου «Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)». Το Έργο αυτό αποσκοπεί στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΚΗΦΗ ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις φροντίδας και στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων και να αντιμετωπίζουν τις πολύπλοκες και συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές, νοητικές και ψυχό-συναισθηματικές ανάγκες τους, οι οποίες έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ημερίδα με θέμα: «Υγιής και Ενεργός Γήρανση: Πολιτικές, Προκλήσεις και Προτεραιότητες»

Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτη Ηλικίας διοργανώνει την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ. με 2:30μ.μ την Ημερίδα «Υγιής και Ενεργός Γήρανση: Πολιτικές, Προκλήσεις και Προτεραιότητες». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξύλινο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, επιστημόνων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ερευνητών/-τριών και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάδειξη πολιτικών, θετικών μέτρων, προγραμμάτων και καινοτόμων παρεμβάσεων για την προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Προηγούμενο Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου «Blue Growth : Γαλάζια Ανάπτυξη» όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας