ΜΠΕ Aρδευτικών Έργων ΤΟΕΒ Α Ζώνη Μεσαράς

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Aρδευτικών Έργων ΤΟΕΒ Α Ζώνη Μεσαράς».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1HCUbpqVVJyRddu38Y27Ut_63ey-m7xjW/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤO ΕΠΑΡΧΙΑΚO ΟΔIKO ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» 5ΟΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας