ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ Μονάδας Βιοαερίου στη θέση Λιβάδια Δήμου Αγίου Βασιλείου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1121/2016/01.09.2017 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με τίτλο “Μονάδα βιοαερίου ισχύος 999 KW” λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 500 KW σε 999 KW», στη θέση Λιβάδια Δήμου Αγίου Βασιλείου ΠΕ Ρεθύμνου, με φορέα την ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΑ ΙΚΕ.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1x9EIlQ4YJo22D5A7Qmno4DHd9mgPs3iW/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υπηρεσίες Μετακίνησης με λεωφορείο, των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2023», στο πλαίσιο του 30ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας