ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υπηρεσίες Μετακίνησης με λεωφορείο, των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2023», στο πλαίσιο του 30ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υπηρεσίες Μετακίνησης με λεωφορείο, των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2023», μόνο προς την εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε – CTR’S», έως του συνολικού ποσού των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 30ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΜΠΕ Ξενοδοχείου στις Λίμνες Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας