ΜΠΕ Βάση Κινητης Τηλεφωνίας WIND Μαλάξα (1200502) τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητης Τηλεφωνίας WIND Μαλάξα (1200502) τροποποίηση».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/11143Wg8SMVQQAe7SnLEUn8raO4t3_XvV/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ ΕΕΛ Σούγια (τροποποίηση)

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας