Οδηγός του Πολίτη

Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη και επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα «Οδηγός του Πολίτη».

Ο «Οδηγός του Πολίτη» παρουσιάζει ψηφιακά τη δομημένη αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών όλων των διευθύνσεων – υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με ελεύθερη πρόσβαση από την επίσημη ιστοσελίδα της www.crete.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να αντλούν πληροφορίες, μέσω του Η/Υ ή του κινητού τους, για τις διοικητικές διαδικασίες, που κατηγοριοποιούνται ανά επαγγελματική δραστηριότητα και περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως, απαιτούμενα έγγραφα, διαδικασίες, χρόνος διεκπεραίωσης, νομοθεσία, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση / Τμήμα), διαθέσιμοι τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α. Επίσης να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία με τις υπηρεσίες ενώ παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτημάτων για συγκεκριμένες διαδικασίες με την χρήση των κωδικών του συστήματος Taxisnet .

Προηγούμενο Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΔΜΣ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας