ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Προηγούμενο Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας