ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 7ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου ολοκλήρωσε την Τετάρτη 14/12/2022 την επιμόρφωση υποψηφίων Θετών Γονέων που ξεκίνησε την 4/11/2022,  με άριστα αποτελέσματα.

Εκπαιδεύτηκαν δώδεκα (12) υποψήφιοι Θετοί Γονείς, οι οποίοι αφού λάβουν τη σχετική βεβαίωση θα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της τεκνοθεσίας που επιθυμούν.

Συντονίστριες  των επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλες τις  θεματικές Ενότητες ήταν  οι Κοινωνικές Λειτουργοί της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Κογεράκη Μαρίνα, Φασουλά Ζαφειρένια, Φραγκιουδάκη Μαρία.  Συνεργάστηκαν οι Κοινωνικές Λειτουργοί του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του 2012

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας