ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ελαιουργείου με εδαφοδεξαμενη ιδιοκτησίας Παπαδάκη Χαράλαμπου του Μιλτιάδη

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Ελαιουργείο με εδαφοδεξαμενή» ιδιοκτησίας Παπαδάκη Χαράλαμπου του Μιλτιάδη, στο Χάρακα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΠΕ Ηρακλείου.

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει με αθλητικό εξοπλισμό τα Σωματεία Μαχητικών Τεχνών στο Ρέθυμνο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας