Π.Ε. Χανίων: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου McPhail, σε περιοχές του Δήμου Σφακίων, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην ΠΕΧ ετών 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού 11.107,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 12.552,02 ευρώ με Φ.Π.Α 13%.

Προηγούμενο Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ο Αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας