Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΗΣ ΒΙΔΙΑΝΗΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Προηγούμενο Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση των υποψηφίων πωλητών πλανοδίου εμπορίου κατηγορία Ε που συμμετείχαν στην αρ. 332150/2022 προκήρυξη και συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό μορίων προτεραιότητας μετά και το πέρας εξέτασης των ενστάσεων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας