Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση των υποψηφίων πωλητών πλανοδίου εμπορίου κατηγορία Ε που συμμετείχαν στην αρ. 332150/2022 προκήρυξη και συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό μορίων προτεραιότητας μετά και το πέρας εξέτασης των ενστάσεων

Προηγούμενο Αντιπροσωπεία του Ελληνικού τμήματος της UNICEF επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας