Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού NETWORK Firewall για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Λασιθίου, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεση.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NETWORK FIREWALL 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NETWORK FIREWALL 2024

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και οπτικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για ένα έτος.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας