Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 & 32Α του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών: Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Προηγούμενο ΜΠΕ Ξενοδοχείου «Κυανή Ακτή 3» στον Δήμο Αποκορώνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας