Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Προκήρυξη έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 24ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΞΑΡΕ-ΑΣΩΜΑΤΟΣ-Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ, ΔΙΧΑΛΟΣΤΡΑΤΟ-ΜΥΡΘΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 24ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΞΑΡΕ-ΑΣΩΜΑΤΟΣ-Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ, ΔΙΧΑΛΟΣΤΡΑΤΟ-ΜΥΡΘΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

 

Προηγούμενο Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας