Παράταση χρόνου υποβολής των αιτήσεων προκήρυξης χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης.

Απόφαση τροποποίησης-παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων της αριθμ. 332150/31.10.2022 προκήρυξης χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (61Υ47ΛΚ-ΝΒΑ)

Προηγούμενο Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας