Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ», Προϋπολογισμού 1.140.768,32 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:
«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ», Προϋπολογισμού
1.140.768,32 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), έως την 06/02/2023 αντί της 16/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού

Προηγούμενο Παρουσίαση βιβλίου «Τα φυτά και τα βότανα της Κρήτης στην υγειά μας και στην ομορφιά μας» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας