ΠΕ Λασιθίου: πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Π.Ε. Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά τριών (3) ατόμων, που θα πραγματοποιήσουν έως εξήντα (60) ημερομίσθια, με απασχόληση από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2023, ως εργάτες στην αποθήκη δακοκτονίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο τμήμα προσωπικού και μισθοδοσίας από έως και 02-06-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα,  284340338 και 2841340345.

Προηγούμενο 2o Δελτίο Άρδευσης από 25-05-2023 έως 31-05-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας