Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Προηγούμενο Ανακοίνωση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στην I GAS & ΣΙΑ Ε.Ε. από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας