Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2020»

Προηγούμενο ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας