Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης: “Συντήρηση Διαμόρφωση Χερσαίων Χώρων Λιμενίσκου Κάτω Γαλατά – Δήμου Χανίων – Χρήση 2018”

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την παροχή υπηρεσιών όσο αφορά στις μετακινήσεις προσκεκλημένων συγγραφέων του«1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας