ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 04-10-2023

Προηγούμενο Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.2 & 3 Ν. 4849/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας