Πρακτικό 10 (499-505) 26-04-2022

 

Προηγούμενο Βασικά Ευρήματα Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας της Κρήτης 2016-2021

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας