Πρακτικό Νο12 (16-12-2022) απ. 71 – 75

Προηγούμενο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 7ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας