Πρακτικό Νο20 (5-7-2023) απ. 783

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη κατασκευή καταγραφικών πορείας (GPS Tracker, 100 τεμαχίων) για χρήση στον έλεγχο των ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας