Πρακτικό Νο23 (09 – 09 – 2022) απ. 1181 – 1235

 

Προηγούμενο Πρακτικό Νο22 (01-09-2022) απ. 1142 – 1180

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας